SISVI Industry and Research Seminar, September 17th 2014

Den 17. september ble det første av flere planlagte forsknings- og industriseminar i regi av SISVI avholdt på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Seminaret var en sammenslåing av to planlagte seminarer høsten 2014, slik at programmet både bestod av faglig påfyll og en mer praktisk del rettet mot de samarbeidende bedriftene.

Hensikten med seminaret var å introdusere forskermiljøet og masterstudenter til industripartnere, og introdusere tema fra arbeidspakke 1 og 2. Videre var det et mål om å presentere planer for forskningsaktivitetene høsten 2014, samt introdusere verktøy og løsninger, samt hvilke behov disse må dekke fra bedriftenes side.

Fullstendig rapport kan leses her.

Agenda:

09:00 – 09.30             Velkommen til seminar

 • Åpning av seminar, ved Annik Magerholm Fet
 • Introduksjon, behov og forventninger
 • PhD-plan ved Sigurd Sagen Vildåsen

09:30 – 09:45             Tema: Internasjonalisering

 • «Introduksjon av konsepter og kjernefunn knyttet til internasjonalisering og bedrifters samfunnsansvar» ved Arild Aspelund

10:00 – 11:00             Gjesteforelesning av Thomas Laudal, UiS

 • Drivere og barrierer for CSR i internasjonaliseringen av foretak

 11:15 – 12:15             Praktiske utfordringer og diskusjon

 • Case: Hydro Magnesium
  Vi avslutter denne første delen med en diskusjon rundt de praktiske utfordringene rundt det å opptre sosialt ansvarlig i en internasjonal setting. Vi har valgt å ta utgangspunkt i utfordringen tilknyttet internasjonal konkurranse fra lavkostland hvor krav til arbeidsmiljø og miljøvern er ikke-eksisterende. Eksempelet er god gammel norsk industrihistorie og veksten og fallet av Hydro Magnesium.

12:15 – 13:00             Lunsj med varme/kalde retter og dessert.

13:00 – 14:15             Presentasjon av forskningsaktivitetene

 • Casepresentasjon av konkrete industribehov:
  Nytteverdi av livsløpsanalyse som verktøy ved Michael M. Jenssen og Marit M. Bjørnbet
 • Aktivitetsplaner i arbeidspakkene

14.30 – 15:00             Hvordan koble forskningsaktivitetene med bedriftenes behov?

 • Dialog mellom bedriftsrepresentanter og forskere

15:00 – 15:30             Diskusjon om arbeidet videre

 • Arbeidsform og kontaktpersoner

15:30 – 16:00             Avslutning av seminar ved Annik Magerholm Fet

 • Oppsummering og veien videre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s