SISVI featured on gemini.no

SISVI featured on gemini.no

Næringslivet og det offentlige samarbeider for å gi industrien økt konkurransekraft og en bærekraftig utvikling.

Full article on gemini.no.


NTNU har fire tematiske satsingsområder, og en bærekraftig samfunnsutvikling er ett av dem. Et nytt prosjekt går rett inn i denne satsingen.

SISVI (Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry) er et fireårig kompetanseprosjekt i krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning. Deltakende bedrifter skal ta i bruk forretningsmodeller med fokus på bærekraft,ansvarlighet og delt verdiskaping.

I en presentasjon heter det at prosjektet skal utvikle verktøy og kompetanse for norsk industri innen de fire områdene internasjonalisering, innovasjon, interaksjon i nettverk og implementering i bedrifters
strategier. Målet er også å øke konkurransekraften hos norsk industri.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid mellom NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og industriaktører, samt i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

Bedrifter er Plasto AS, Hexagon Ragasco AS,Raufoss Water & Gas AS, Norsk Stålforbund, Molde Kunnskapspark AS, Forsvarsbygg og MRB AS.

Totalbudsjettet er 21,5 millioner kroner. SISVI finansieres 20 prosent av de deltakende bedriftene og 80 prosent av Forskningsrådet gjennom programmet Brukerstyrt Innovasjonarena (BIA).

Prosjektansvarlig er NTNU gjennom Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Prosjektleder er Annik Magerholm Fet, som også leder satsingsområdet bærekraftig utvikling ved NTNU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s