SISVI featured on forskningsradet.no

Capturee

 

 

 

Norsk industri kan bedre sin konkurransekraft ved å sette bærekraft i fokus.

Gjennom BIA-kompetanseprosjektet SISVI skal norsk industri bli mer konkurransedyktig ved å dele sin verdiskaping med hverandre. Samtidig skal selskapene ta bærekraftige beslutninger i hele sin verdikjede. Lønnsomhet og samfunnshensyn er nemlig ikke motsetninger – snarere tvert imot.

Full article on forskningsradet.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s